پزوهشی کتاب آرایی
آثار پژوشی راه یافته به مرحله نهایی و چاپ، در همایش کتاب آرایی دینی در فرهنگ و تمدن اسلامی
نوان مقاله
اثر
نویسنده  / نویسندگان
ردیف
بررسی آرایه های هنری قرآن های نفیس دوره تیموری
محفوظ در کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
مقاله
سمیه کوه جانی گوجی
 1.  
بررسی کتاب آرایی نسخ قرآنی دوره صفویه با تکیه بر عناصر خوشنویسی، تذهیب و تجلید
مقاله
نجیبه رحمانی - صفرعلی شعبانی خطیب
 1.  
تأثیر مصورسازی متن در انتقال پیام برای گروه­های سنی مختلف
مقاله
مهتاب دهقان - فاطمه ستاره
 1.  
بررسی اقلام و صفحه آرایی به کار رفته در کتابت قرآن
مقاله
وحید فولادزاده
 1.  
بررسی تحلیلی نگاره­ی مباهله­ی پیامبر(ص)با مسیحیان نجران درکتاب آثارالباقیه بیرونی ازنظر فرمی ومفهومی
مقاله
پری شاهیوندی
 1.  
آفرینش های بصری در قرآن های خطی دوره صفویه
مقاله
هادی قاسمی راد
 1.  
واکاوی شیوه سمبه زنی یا نقش کوبی بر جلدهای ضربی دورۀ سلجوقی
مقاله
فاطمه اخوان، فهیمه نوری
 1.  
بررسی آرایههای هنری نسخه خطی دعای صباح دوره صفوی به شماره W579موجود در موزه والترز
مقاله
ناهید جعفری دهکردی و مریم ساکی زاده
 1.  
مطالعه اصول زیبایی شناسی بصری در کتاب آرایی نسخه مصور پندنامه لقمان حکیم
مقاله
اعظم حکیم
 1.  
کتاب آرایی در تمدن شیعی صفویه (بررسی خمسه نظامی موجود در مدرسه عالی سپهسالار (شهید مطهری ) متعلق به 956 ه.ق
مقاله
مرضیه علی پور
 1.  
تذهیب تیموری و جایگاه آن در کتاب آرایی نسخ قرآنی و ادبی این دوران
مقاله
حسن محمدی
 1.  
فراهمآوری و مبادله دیجیتالی گامی موثر برای حفاظت از نسخههای خطی اسلامی
مقاله
علی صادقزاده وایقان
 1.  
بررسی تحلیلی آرایه های تزیینی قرآن های خطی قرون اولیه موجود در موزه قرآن امام رضا (ع)
مقاله
ابوالفضل صادپور فیروزاباد
 1.  
بازتاب پیوند های ادبیات و نگارگری در کتاب آرایی ایرانی با تاکید بر معرفی نگاره «کنیزک چنگ نواز» برگرفته از شاهنامه دموت دوره ایلخانی
مقاله
حسن یزدان پناه،تهمینه شیران
 1.  
جایگاه دوات در تمدن اسلامی
مقاله
ولی اله کاوسی
 1.  
میراث کتاب آرایی هندی در گستره تمدن اسلامی
مقاله
محمد حسین سلیمانی
 1.  
 
جلدسازی ایرانیان از سلجوقیان تا قاجار
کتاب
مصطفی رستمی
 1.  
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظرخانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

جشنواره هنر و تبلیغ
مجری سایت : شرکت سیگما