برگزیدگان کتاب آرایی
اسامی هنرمندانی که آثارشان در بخش تجسمی به نمایشگاه راه یافته است  
بخش کتابت
ردیف نام شهر تعداد اثر
 1.  
محمد تقی اسدی قم 2
 1.  
زهرا میبدی قم 1
 1.  
حمید فولازاده قم 1
 
بخش تذهیب و تشعیر
ردیف نام شهر تعداد اثر
 1.  
آذر جهان یار تهران 1
 1.  
حسن محمدی تهران 3
 1.  
حسین رضا ونکی فراهانی قم 1
 1.  
زینب ذوالقدر قزوین 1
 1.  
سیدمحمد حسینی سبزوار 1
 1.  
طاهره عسگری نوری قم 2
 1.  
لیلی عظیمی قم 1
 1.  
مرجان اسفندی میلاجردی تهران 1
 1.  
مرضیه سعیدی قم 1
 
بخش جلدسازی
ردیف نام شهر تعداد اثر
 1.  
حسین رضا ونکی فراهانی قم 2
 1.  
حسین رکن آبادی قم 1
 1.  
محمد رکن آبادی قم 1
 1.  
مهدی افشاری مهر قم 1

 
بخش طرح جلد
ردیف نام شهر تعداد اثر
 1.  
حسین رضا ونکی فراهانی قم 4
 1.  
حسین میرزایی قم 3
 1.  
خسرو اشتری تهران 4
 1.  
دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران 3
 1.  
زینب ربانی خواه اصفهان 7
 1.  
زینب ربانی خواه ـ حبیب فرهادی اصفهان 1
 1.  
سجاد پاهنگ دار شهریار 1
 1.  
سعید زارعی قم 1
 1.  
سعید صفارنژاد قم 8
 1.  
سعید منصوری شیراز 1
 1.  
سیدعباس سیدابراهیمی قم 1
 1.  
سیدمهدی حیدری قم 3
 1.  
فرهود مقدم قم 2
 1.  
مجید غلامحسینی قم 3
 1.  
محمد اهوز 3
 1.  
محمد صمدی تهران 2 مجموعه و 1 تک اثر
 1.  
محمود بازدار 4
 1.  
محمود هدایی قم 5
 1.  
مسعود صفارنژاد قم 2
 1.  
مهدی بادیه پیما تهران 1
 
 
بخش طرح جلد کودک و نوجوان
ردیف نام شهر تعداد اثر
 1.  
ابوالقاسم چوپاری قم 1
 1.  
خسرو اشتری تهران 1
 1.  
دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران 5
 1.  
مسعود صفارنژاد قم 1
 1.  
نشر طلایی تهران 2
 
 
 
 
 
 
 
 
بخش صفحه آرایی کودک و نوجوان
ردیف نام شهر تعداد اثر
 1.  
دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران 3
 1.  
سعید صفارنژاد قم 3
 1.  
سیدکمال سیدعلی اکبری قم 1
 1.  
محمود بازدار 5
 1.  
نشر طلایی تهران 2
 

 
بخش تصویرسازی
ردیف نام شهر تعداد اثر
 1.  
ابوذر ناصحی اصفهان 1
 1.  
آرام اعلایی اردبیلی اردبیل 2
 1.  
آسیه گونه زاده 3
 1.  
پرویز اقبالی 1 مجموعه
 1.  
تهمینه خواجوی 3 اثر
 1.  
دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران 5
 1.  
زهرا کیانی قم 1 مجموعه (5 اثر)
 1.  
زهره محمد معین کاشان 1 مجموعه (5 اثر)
 1.  
سحر خراسانی تهران 3 مجموعه
 1.  
سعید صفارنژاد قم 9
 1.  
سیدمیثم موسوی تهران 2 مجموعه (8 اثر)
 1.  
صدیقه پورچنگیز  (1 مجموعه 3 اثری و 2 تک اثر)
 1.  
طاهر شمسی  ( 1مجموعه 2 اثری و 4 تک اثر)
 1.  
فرشته جعفری فرمند 1مجموعه (5 اثر)
 1.  
مرضیه قوام زاده تهران 1مچموعه (5 اثر)
 1.  
مهدی بادیه پیما تهران 4
 1.  
نشر طلایی تهران 2
 
 
بخش طراحی حروف
ردیف نام شهر تعداد اثر
 1.  
احسان-علی جعفرپیشه اصفهان 1
 1.  
امیر مصباحی تهران 1
 1.  
رضا بختیار فرد تهران 4
 1.  
سمیه کوه جانی گوجی 1
 1.  
محمد خزایی تهران 2
 

 
بخش تجربی -  تصویرسازی
ردیف نام تعداد اثر
 1.  
حمید صادقیان اصفهان 2
 1.  
سحر رضائی راد قم 1
 1.  
سمیه علیپور تهران 6
 1.  
سید میثم موسوی تهران 2
 1.  
سید مهدی حیدری قم 2
 1.  
مریم فتحی ورامین 3
 1.  
مریم یغمائیان کرج 2
 1.  
نجیبه رحمانی سمنان 3
 
بخش تجربی -  طرح جلد
ردیف نام تعداد اثر
 1.  
محمد اهوز 1
 1.  
محمدحسین همدانیان قم 1
 1.  
محمود بازدار 2
 1.  
مسعود صفارنژاد قم 4
 1.  
میلاد محمدی قم 2
 

 
بخش تجربی -  جلدسازی
ردیف نام شهر تعداد اثر
 1.  
فاطمه اخوان زرندیه 4
 
 
بخش تجربی -  صفحه آرایی
ردیف نام شهر تعداد اثر
 1.  
محمدحسین همدانیان قم 1
 
بخش تجربی -  احیای تراث
ردیف نام شهر تعداد اثر
 1.  
مرضیه عرفان منش تهران 1
 
بخش تجربی -  طراحی حروف
ردیف نام شهر تعداد اثر
 1.  
امیرمصباحی تهران 1
 
بخش تجربی -  کتابت
ردیف نام شهر تعداد اثر
 1.  
دانیال ملک محمدی قم 3
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظرخانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

جشنواره هنر و تبلیغ
مجری سایت : شرکت سیگما