فراخوان
دومین همایش علمـی، پژوهشی و کاربردی هنر وتبلیغ
با محوریت هنرهای تجسمی
کتاب‌آرایی دینی در فرهنگ و تمدن اسلامی
مقدمه
تاریخ تمدن اسلامی،تاریخ هنر واندیشه است،وآن دو در جایی بهتر از کتاب، به یک‌دیگر نمی‌رسند. اگر معجزۀ آخرین دین خدا، کتاب است، معجزۀ کتاب نیز دانایی است، و دانایی تا با زیبایی نیامیزد، دل‌ها را برنمی‌انگیزد. دانایی، روی سخن با اندیشه‌ها دارد؛ اما آدمیان افزون بر مغز و اندیشه، قلب و احساس و نگاه نیز هستند. پس کتاب باید به چندین هنر آراسته باشد تا همچنان‌که مغزها را می‌آکند، قلب‌ها را نیز دگرگون کند و در نگاه‌ها بنشیند و در سرها شور افکند. اندیشه، تا بر کشتی کتاب ننشیند، آفاق را چگونه درنوردد و هنر اگر سر بر آستان کتاب نگذارد، بر پای کدام معشوق سر نهد؟ کتاب به یاریگری هنر، معجزۀ دانایی و زیبایی است؛ وگرنه واژه‌های سرافکنده در اوراق پراکنده است.
آنان که هنر خویش را در پای کتاب می‌ریزند و برگ‌برگ آن را به ذوق و قریحۀ خداداد خود می‌‌آرایند، تا آنگاه که چشمی برای دیدن و دلی برای لرزیدن باشد، دانش و فرزانگی را وامدار بلندای همت خود می‌کنند. جهان کتاب، چنان فراخ و آسمان‌گون است که هر هنری را پذیراست و هر گوهری را خریدار. خوشا آن چشم، خوشا آن دست، خوشا آن همت که شمع کتاب را پروانه است. درود و سلام بر آنان که سیمای دلربای کتاب را در میان گل‌بوته‌های تذهیب می‌نشانند؛ سلام و درود بر دستی که کتاب را می‌آراید و بر آن کس که پیغام کتاب را به تصویر می‌کشد یا به شیرازۀ هنر، ماندگارش می‌کند.
پس از برگزاری توفیق‌آمیز و راهگشای نخستین همایش علمی – پژوهشی «هنر و تبلیغ» با رویکرد نظری، اکنون با برگزاری نشست پژوهشی - کاربردی «هنر و تبلیغ» دوباره به محضر کتاب، شرفیاب می‌شویم. چنانکه از نام همایش پیداست، این بار رویکردی کاربردی را برگزیده‌ایم تا صورتی روشن‌تر و گویاتر، از تندیس کتاب و هنرهای کتاب‌محور نقش زنیم. فصل دوم، ویژۀ کتاب‌آرایی درحوزه دین و دامنه‌های آن، همچون طراحی، گرافیک، صفحه‌آرایی، تذهیب و تصویرسازی است. بدان امید که خدمتی شایسته، تقدیم آستان کتاب کنیم. به فضل بی‌پایان خدای مهربان و یاری دوستان و همراهان.
موضوع:
آثار پژوهشی و گرافیکی کتاب‌آرایی، در حوزۀ فرهنگ و تمدن اسلامی.
تعاریف:
الف) کتب دینی(آثار منتشرشده برای معرفی، تبیین وترویج فرهنگ وتمدن اسلامی)
1. قرآن
2. نهج‌البلاغه، صحیفۀ سجادیه و کتب ادعیه
3. تراث اسلامی (همچون آثار تفسیری، روایی و کتاب‌هایی که برای احیای آثار فاخر دینی چاپ شده‌اند)
4. آثار چاپ‌شدۀ علمای دین
5. آثار نوشته‌شده در موضوعات دینی
6. آثار نگاشته‌شده با دغدغۀ دینی
ب) کتاب‌آرایی حوزۀ دین(کلیۀ امور هنری، طراحی یونیفرم، جلد، تصویرسازی، کتابت، خوشنویسی، تذهیب، تشعیر و صفحه‌آرایی در آماده‌سازی کتاب‌های دینی)
 
اهداف
ـ ارزیابی زبان گسترده و کارآمد گرافیک در حوزۀ کتاب‌آرایی دینی؛
ـ تقویت بنیان‌های نظری و پژوهشی هنر کتاب‌آرایی در فرهنگ وتمدن اسلامی؛
ـ الگوسازی وارائۀ راه‌کار برای ارتقای هنر کتاب‌آرایی دینی؛
ـ تشویق و حمایت از جامعۀ هنری فعال در حوزۀ کتاب‌آرایی دینی؛
ـ ایجاد زمینۀ مناسب رقابت سازنده برای ارتقای سطح کیفی کتاب‌آرایی دینی؛
ـ بررسی نقاط قوت و ضعف میدانی، در موضوع همایش و شناسایی فرصت‌ها وتهدیدهای پیش رو؛
ـ تقویت ارتباط، تعامل و تبادل تجربه میان هنرمندان در گسترۀ موضوع همایش؛
ـ کشف استعدادهای هنری نوپا و خلاق و تلاش برای سامان‌دهی وارتقای فعالیت آنان.
 
بخش‌های همایش
این همایش، در دو بخش اصلی آثار پژوهشی و آثار تجسمی برگزار می‌شود.
 
الف)آثار پژوهشی
محورهای موضوعی آثار پژوهشی
1. کتاب‌آرایی، فرهنگ وتمدن اسلامی
ـ کتاب‌آرایی در تمدن شیعی و بررسی آثار قدما؛
ـ سبک و سیاق کتاب‌آرایی کتب حوزوی؛
ـ بررسی اقلام خوشنویسی به‌کار رفته در کتابت قرآن در تمدن شیعی؛
ـ بررسی آرایه‌های هنری در قرآن کریم؛
ـ پیش‌نیازهای معرفتی در کتاب‌آرایی دینی؛
ـ تصویرسازی درفقه شیعی؛
ـ کتاب‌آرایی، مقایسه و تطبیق بین ادیان؛
ـ نقش کتاب‌آرایی میراث درگرافیک معاصر.
 
2. کتاب‌آرایی وریخت‌شناسی
ـ آسیب‌شناسی گرافیک کتب دینی؛
ـ معرفی و نقد کتاب‌های تخصصی در حوزۀ کتاب‌آرایی؛
ـ کتاب‌آرایی حوزۀ دین و چالش‌های میدانی؛
ـ بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی.
 
3. کتاب‌آرایی، نظریه‌های جدید و نظریه‌پردازی بوم‌گرا
ـ تأثیر فرهنگ بومی در کتاب‌آرایی دینی؛
ـ استانداردهای کتاب‌آرایی دینی؛
ـ نشانه‌شناسی طراحی کتب دینی.
 
4. کتاب‌آرایی، نقد وآسیب‌شناسی (تحلیل و نظریه‌پردازی)
ـ بایدها ونبایدها درکتاب‌آرایی دینی؛
ـ کارکرد طرح جلد کتب دینی در بازنمایی محتوا؛
ـ تأثیر مصورسازی متن در انتقال پیام برای گروه‌های سنی مختلف؛
ـ اقتضائات مخاطب کودک و نوجوان در کتاب‌آرایی دینی؛
ـ کتاب‌آرایی، مخاطب کودک و نوجوان؛
ـ بررسی رابطۀ منطقی سفارش‌دهنده، طراح و مخاطبان کتاب‌آرایی دینی؛
ـ جایگاه کتاب‌آرایی کتب دینی در حوزۀ نشر.
 
5. کتاب‌آرایی واقتضائات امروز
ـ تلاش‌های معاصر در احیای میراث شیعه؛
ـ طراحان اثرگذار وپیشرو در عرصۀ کتاب‌آرایی دینی؛
ـ کارکرد عنصر نوشتار در طراحی کتب دینی؛
ـ بررسی شیوه‌های جلدسازی معاصر در حوزۀ دین؛
ـ مناسبات متقابل نشر و کتاب‌آرایی دینی؛
ـ بررسی وضعیت کتاب‌آرایی کتب حوزۀ دین دربازار نشر کشور؛
ـ جریان‌شناسی کتاب‌آرایی دینی پس از انقلاب؛
ـ تجزیه و تحلیل تجربه‌های موفق در کتاب‌آرایی دینی؛
ـ شیوه‌های رایج مصورسازی کتب دینی؛
ـ کتاب‌آرایی و جریان‌شناسی تاریخی.
 
شرایط ومقررات
 
بخش اول:آثار علمی ـ پژوهشی
 • هدف همایش، انتشار نتیجۀ پژوهش‌ها و تجربه‌های علمی در زمینه‌های ذکر شده است.
 • نوشتارهای علمی ـ پژوهشی در زمینه‌های ذکرشده، برای ارائه در همایش وچاپ پذیرفته شده وپس از داوری وتصویب کمیتۀ علمی همایش، چاپ خواهد شد.
 • مقاله باید دارای بخش‌های چکیده، مقدمه، روش و بدنۀ تحقیق (شامل موضوعات مختلف، نتیجه، پی‌نوشت‌ها وفهرست منابع) باشد.
 • پی‌نوشت‌های مقاله(اصطلاحات، معادل‌های واژه‌ها، توضیحات و...) باید در متن به ترتیب شماره‌گذاری شده ودر پایان مقاله، قبل از فهرست منابع گنجانده شوند.
 • ارجاعات مربوط به منابع، باید در متن وداخل پرانتز (شامل نام ونام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شمارۀ صفحه)، پس از نقل مطلب بیاید.
 • فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام مشهور نویسندگان باید در انتهای مقاله بیاید.
 • واژه‌های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله، بلافاصله بعداز چکیده و بین چهار تا شش کلمه نوشته شود.
 • تعداد عکس‌ها، نگاره‌ها، جداول و...، حداکثر پانزده عدد و با کیفیت مناسب تهیه شوند.
 • شماره و مأخذ عکس‌ها، نگاره‌ها و...، به ترتیبی که در متن به آن اشاره می‌شود، در ذیل آن‌ها قید گردد. همچنین باید فایل تصویری تمام عکس‌ها، نگاره‌ها وجداول، خارج از Word با فرمت JPG یا Tif ارائه شود.
 • نوشتارها باید دارای چکیدۀ فارسی وانگلیسی باشند. چکیدۀ مقاله باید شامل بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوعات مقاله ویافته‌های مهم و نتیجه باشد. این بخش باید به‌تنهایی بیان‌کنندۀ تمام مقاله، به‌ویژه نتایج به دست آمده باشد. اندازۀ چکیدۀ فارسی دقیقاًدویست کلمه و چکیدۀ انگلیسی، دقیقاًپانصد کلمه باشد.
 • صحت نوشتارهای علمی، با نویسنده یا نویسندگان است.
 • چنانچه مقاله دارای چند نویسنده باشد، مکاتبه برای ارائۀ آن، بایداز سوی تمام نویسندگان انجام شود و یک نفر نمایندۀ انجام مکاتبات بعدی باشد.
 • در این بخش محدودیتی برای ارسال آثار وجود ندارد.
 • مقاله‌ها باید در پنج نسخۀ کاغذی با نرم‌افزارWord2007 تایپ شده وهمراه فرم ثبت‌نام تکمیل‌شده، روی CD یا به‌صورت الکترونیکی، به نشانی دبیرخانۀ همایش، ارسال شود.
بخش دوم: ارائۀ یافته‌ها و تحقیقات تجربی، کاربردی و ترجمه
 • این بخش شامل یافته‌های علمی،  تجربی، کاربردی و ترجمۀ مقالات مرتبط با محورهای همایش بوده و نویسندگان و مترجمان دراین بخش، می‌توانند در قالب مقالات مروری، توصیفی، گزارش و یادداشت به ارائۀ نظریات و دست‌آوردهای پژوهشی، تجارب شخصی و خاطرات خود، مطابق با محورهای همایش پرداخته وافق‌های جدید پیش‌رو را ارائه نمایند.
 
یادآوری
1. هیئت علمی همایش در تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است؛
2. مقالات پس از تصویب هیئت علمی، چاپ و منتشر خواهد شد؛
3. دبیرخانه، وصول آثار را اعلام خواهد کرد؛
4. آثار ارسال‌شده، بازگردانده نخواهد شد؛
5. به آثار برگزیده، لوح یادبود و حق‌التألیف تقدیم خواهد شد؛
6. از برگزیدگان برای ارائۀ مقاله دعوت خواهد شد.
 
شیوۀ ارسال آثارپژوهشی
از پژوهشگران و فرهیختگان محترم وعلاقه‌مند نگارش وارسال مقالات، تقاضا می‌شود که مقالات خود را با ساختارعلمی ـ پژوهشی، با نرم‌افزار Word و ارائۀ هم‌زمان فایل متنی و Pdf، حداکثر در 25 صفحۀ سیصد کلمه‌ای، به دبیرخانۀ همایش ارسال کنند. در این بخش، تنها مقالاتی که مطابق با شرایط مقالات علمی ـ پژوهشی  و در قالب کتاب تدوین شده و در دو نسخه ارسال گردند، پذیرفته می‌شوند.
 
جوایز وامتیازات بخش پژوهش
ـ به نفرات اول تا سوم آثار پژوهشی، دردو بخش مقاله و کتاب، به‌ترتیب: سه، دو و یک سکه بهار آزادی همراه با نشان همایش و لوح یادبود اهدا می‌شود.
ـ به نفرات اول تا سوم بخش احیای تراث، :پنج، چهار و سه سکه بهار آزادی همراه با نشان همایش و لوح یادبود اهدا می‌گردد.
 
ب) آثارتجسمی (آثار چاپ‌ شده و تجربی)
 
1. کتابت، تذهیب و تشعیر و جلدسازی قرآن کریم
2.احیای تراث (کتاب‌آرایی در حوزۀ تراث اسلامی)
3. طرح جلد و صفحه‌آرایی کتب دینی
4. تصویرسازی، صفحه‌آرایی  و طراحی جلد کتب دینی در گروه‌های سنی کودک ونوجوان
5. طراحی حروف
6. آثار تجربی(آثاری که هنرمند با ذوق و خیال خود سامان داده، اما به چاپ نرسیده است)؛
7. بخش غیررقابتی (خارج از مسابقه)
8. بخش ویژه (نکوداشت پیش‌کسوتان خوشنویس، صحاف، نگارگر، گرافیست، تصویرگر، ناشر و مدیر تولید).
 
شرایط و مقررات
 1. دبیرخانۀ همایش، فرد ارسال‌کننده را صاحب اثر می‌شناسد و درصورت اثبات خلاف آن، اثر مربوط را از بخش مسابقۀ همایش حذف می‌کند.
 2. برگزارکننده مجاز است از آثارارسالی در کتاب، بروشور، کاتالوگ، پوستر، انتشارات، اطلاع‌رسانی و تبلیغات همایش استفاده نماید.
 3. ارسال اثر به‌منزلۀ پذیرش مقررات همایش، و تصمیم‌گیری دربارۀ مسائل پیش‌بینی‌نشده و تفسیر شرایط، برعهدۀ دبیرخانۀ همایش است.
 4. آثار ارسالی به دبیرخانۀ همایش، عودت داده نخواهد شد.
 5. حداکثر آثار ارسالی در هربخش، پنج قطعه است (آثاری که به‌صورت مجموعه طراحی ‌شده، یک اثر شمرده می‌شود).
 6. زمان‌بندی برگزاری، قطعی بوده و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
 7. در صورت ارسال پستی اثر، دبیرخانه هیچ‌گونه مسئولیتی دربارۀ آسیب‌های احتمالی نخواهد داشت.
 8. برای شرکت در این بخش، باید از طریق نشانی اینترنتی:Honarvatabligh.eshragh.ir، ثبت نام وآثار خود را آپلود کنید؛ یا لوح فشردۀ آن‌ها را با فایل تکمیل‌شدۀ فرم ثبت‌نام، به نشانی دبیرخانه ارسال نمایید.
 9. آثار تجسمی باید با فرمت JPG و با کیفیت 300DPI ، دراندازۀA3  و درحالت چهاررنگ CMYK (با یک نسخۀ منتشرشده) ارسال شود.
 10. دربارۀ آثار تجربی، ارسال فایل با شرایط فوق، بدون نسخۀ چاپی کافی است.
 
 
جوایز و امتیازات
ـ به نفرات اول تا سوم آثار تجسمی دربخش‌های کتابت، تذهیب و تشعیر، جلدسازی، تصویرسازی، صفحه‌آراییوطراحی جلد کتب دینی (در گروه‌های سنی کودک‌ونوجوان و بزرگ‌سال)، به‌ترتیب: سه، دو و یک سکه بهار آزادی همراه با نشان همایش و لوح یادبود اهدا می‌شود.
ـ دربخش تجربی، برای هر رشته دو سکه بهار آزادی همراه با نشان همایش و لوح یادبود اهدا می‌گردد.
ـ دربخش غیررقابتی نیز، از پیش‌کسوتان خوشنویس، صحاف، نگارگر، طراح گرافیک، مدیر تولید و ناشر تجلیل می‌شود.
 
شرایط ومقررات مشترک (عمومی)
ـ شرکت دراین همایش برای عموم محققان، پژوهشگران، مدیران تولید، ناشران، گنجینه‌داران، هنرمندان و طراحان گرافیک  دانشگاهی، حوزوی، حرفه‌ای و تجربی آزاد است.
ـ آثار برگزیده (مقالات وآثار تجسمی) درقالب دو مجموعه چاپ و منتشر خواهد شد.
ـ به کلیۀ هنرمندان وپژوهشگرانی که آثارشان انتخاب وبرگزیده می‌شود، گواهی شرکت وکتاب‌های همایش اهدا خواهد شد.
 
نمایشگاه آثار راه‌یافته
تمامی آثار منطبق با مقررات جشنواره، ارزیابی شده و آثار منتخب در نمایشگاهی در معرض دید علاقه‌ مندان قرار خواهد گرفت.
 
 نمایشگاه آثارتراثی، قدما وپیش‌کسوتان
دراین بخش، آثاری از مراکز احیای تراث وآثار قدما از گنجینه‌داران وهنرمندان پیش‌کسوت، به نمایش گذاشته خواهد شد.

 
فايلها
فراخوان کتاب آرايي.pdf 5.4 MB
1خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

جشنواره هنر و تبلیغ
مجری سایت : شرکت سیگما