بسم الله النور
تاریخ تمدن اسلامی،تاریخ هنر واندیشه است،وآن دو در جایی بهتر از کتاب، به یک‌دیگر نمی‌رسند. اگر معجزۀ آخرین دین خدا، کتاب است، معجزۀ کتاب نیز دانایی است، و دانایی تا با زیبایی نیامیزد، دل‌ها را برنمی‌انگیزد. دانایی، روی سخن با اندیشه‌ها دارد؛ اما آدمیان افزون بر مغز و اندیشه، قلب و احساس و نگاه نیز هستند. پس کتاب باید به چندین هنر آراسته باشد تا همچنان‌که مغزها را می‌آکند، قلب‌ها را نیز دگرگون کند و در نگاه‌ها بنشیند و در سرها شور افکند. اندیشه، تا بر کشتی کتاب ننشیند، آفاق را چگونه درنوردد و هنر اگر سر بر آستان کتاب نگذارد، بر پای کدام معشوق سر نهد؟ کتاب به یاریگری هنر، معجزۀ دانایی و زیبایی است؛ وگرنه واژه‌های سرافکنده در اوراق پراکنده است.
آنان که هنر خویش را در پای کتاب می‌ریزند و برگ‌برگ آن را به ذوق و قریحۀ خداداد خود می‌‌آرایند، تا آنگاه که چشمی برای دیدن و دلی برای لرزیدن باشد، دانش و فرزانگی را وامدار بلندای همت خود می‌کنند. جهان کتاب، چنان فراخ و آسمان‌گون است که هر هنری را پذیراست و هر گوهری را خریدار. خوشا آن چشم، خوشا آن دست، خوشا آن همت که شمع کتاب را پروانه است. درود و سلام بر آنان که سیمای دلربای کتاب را در میان گل‌بوته‌های تذهیب می‌نشانند؛ سلام و درود بر دستی که کتاب را می‌آراید و بر آن کس که پیغام کتاب را به تصویر می‌کشد یا به شیرازۀ هنر، ماندگارش می‌کند.
پس از برگزاری توفیق‌آمیز و راهگشای نخستین همایش علمی – پژوهشی «هنر و تبلیغ» با رویکرد نظری، اکنون با برگزاری نشست پژوهشی - کاربردی «هنر و تبلیغ» دوباره به محضر کتاب، شرفیاب می‌شویم. چنانکه از نام همایش پیداست، این بار رویکردی کاربردی را برگزیده‌ایم تا صورتی روشن‌تر و گویاتر، از تندیس کتاب و هنرهای کتاب‌محور نقش زنیم. فصل دوم، ویژۀ کتاب‌آرایی درحوزه دین و دامنه‌های آن، همچون طراحی، گرافیک، صفحه‌آرایی، تذهیب و تصویرسازی است. بدان امید که خدمتی شایسته، تقدیم آستان کتاب کنیم. به فضل بی‌پایان خدای مهربان و یاری دوستان و همراهان.
مرکز فرهنگی هنری
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

جشنواره هنر و تبلیغ
مجری سایت : شرکت سیگما